Tổ chức nhân sự

I. Cơ cấu tổ chức của Thư viện Trường gồm:
1. Chính quyền:
- Ban Giám Hiệu - phụ trách chung: Quản lý chung các hoạt động của Thư viện và chỉ huy, điều khiển hoạt động Thư viện khi Ban Giám Hiệu nhà trường giao phó
- Phòng Thư viện: Thực hiện việc xây dựng, tổ chức quản lý, khai thác và phát triển nguồn tài nguyên thông tin về các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.
    + Thực hiện các công tác liên quan trực tiếp đến người sử dụng thư viện
    + Thực hiện các dịch vụ thư viện:
2. Sơ đồ cơ cấu tổ chứcII. Nhân sự
STT Họ và tên  Chức vụ  Công việc phụ trách Email 
 BAN GIÁM HIỆU
 1  
Đinh Phi Hổ
 Phó hiệu trường  1. Quản lý (QL) chung các hoạt động của thư viện (TV);
2. Xây dựng chiến lược phát triển của đơn vị; 
3. Lập kế hoạch hàng năm; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch;
4. Tổng hợp, báo cáo kết quả cho Nhà trường; 
5. Chỉ huy, điều khiển trực tiếp hoạt động phục vụ, marketing, sở hữu trí tuệ, đảm bảo chất lượng và tài chính TV; 
6. Phụ trách công tác nhân sự; 
7. Xây dựng dự án (đề án), triển khai thực hiện dự án; 
8. Tham gia công tác giảng dạy, hướng dẫn người sử dụng; 
9. Thành viên Ban chuyên trách công tác phục vụ bạn đọc - Hệ thống Thư viện.

10. QL trực tiếp công tác nghiệp vụ (bổ sung TL) tại TV
Dpho.upt.edu.vn
 2 Nguyễn Xuân Viễn  Phòng Ban Thư viện 1. Phụ trách trực tiếp công tác của Tổ Thông tin;
2. Tổ chức, QL và xử lý tài liệu, dữ liệu số hóa; Sửa dữ liệu BM; 
4. Phụ trách công tác kết nối dữ liệu TV với các Khoa/Bộ môn;
5. Phụ trách chung công tác hướng dẫn sinh viên thực tập;
6. Tham gia các lớp hướng dẫn sử dụng TV cho bạn đọc;
7. Tổng hợp số liệu của tổ theo từng quý, học kỳ, năm;
8. Phụ trách văn phòng phẩm TV;

9.Tham gia công tác bổ sung tài liệu;
10.
 Tổ chức kho; QL kho lưu 
11. Hỗ trợ rà soát CSDL môn học;
12. Phụ trách công tác văn thư – lưu trữ của TV; 
13. Hỗ trợ BGĐ công tác tài chính TV; 
14. Phụ trách Dịch vụ phát hành sách - giáo trình; 
15. Hỗ trợ phục vụ bạn đọc.

16. Phụ trách công tác thư mục;
18. Thực hiện dịch vụ tìm kiếm thông tin theo yêu cầu, dịch vụ cung cấp toàn văn tài liệu và dịch vụ tham khảo và dịch vụ mượn liên TV tại TV cơ sở ĐTH;
19. Theo dõi và thực hiện sản phẩm Tổng mục lục tạp chí chuyên ngành;
20. Tham gia các lớp hướng dẫn sử dụng TV cho bạn đọc;

 
 Nxvien.upt.edu.vn
     
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây